Overspanningsbeveiliging

contact_okt06_bliksem1

Bliksem is een natuurverschijnsel dat zo’n 100.000 keer per jaar toeslaat in Nederland. Akelige gevolgen ervan kunt u in de media nogal eens vernemen; “Woning onbewoonbaar door blikseminslag”.
Minder bekend is dat bliksem schade kan toebrengen aan de apparatuur in een woning, terwijl de inslag niet direct in die woning plaatsvond. Heel vervelend als u bedenkt dat bliksemschade niet altijd door de verzekering wordt gedekt.

 

contact_okt06_bliksem2
Indirect kan schade in een woning ontstaan doordat de stroomstoot vanuit blikseminslag elders zich een weg zoekt via de aarde. Kabels in de grond geven deze extra stroom (overspanning) door tot in de woning. De elektriciteitskabels en ook de CAI- en telecommunicatiekabels geven de extra spanning vervolgens door aan uw kostbare apparatuur. Uiteindelijk kan deze reactie leiden tot een defecte computer, wasmachine of stereo-installatie.

 

Dit geldt voor alle elektrische apparaten die op dat moment op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. Zelfs de cv-ketel kan op deze wijze defect raken als het toestel elektronisch wordt gestuurd (bijvoorbeeld de HR-ketel).
De statistieken zeggen dat 32 van de 100 gevallen van schade aan een elektrische of elektronische installatie zijn terug te voeren op overspanning.

contact_okt06_bliksem3Indirecte blikseminslag veroorzaakt steeds vaker schade. Hier zijn meerdere redenen voor:

  • Het aantal gevoelige kabels (elektriciteit, telecommunicatie en CAI) in de grond en de woning neemt toe en dat verhoogt de kans op schade bij bliksemontlading.
  • In veel gevallen ontbreekt een afdoende beveiliging. Bliksemafleiders, zekeringen en aardlekschakelaars zijn niet voldoende.
  • Het aantal kwetsbare en dure elektronische apparaten in uw woning en/of werkruimte neemt toe. De gevolgschade door dataverlies kan bovendien flink oplopen.

 

De schade die veroorzaakt wordt door indirecte blikseminslag loopt in de miljoenen euro’s. Niet alleen stijgt het aantal elektrische apparaten in een gemiddelde woning, ook neemt de aanschafwaarde per apparaat toe. Denk aan de waarde van moderne multimediacomputers.
Is de huurder of eigenaar een zelfstandig ondernemer met kantoor aan huis, dan komt daar nog eens bij dat de werkzaamheden tijdelijk stil liggen. De rekening van dit soort gevolgschade kan vele malen hoger zijn dan de kosten voor het vervangen van apparatuur. Zonder een back-up van adressenbestanden en administratieve gegevens komt daar ook nog eens het verlies van belangrijke data bij.
Deze ‘indirecte’ schade wordt lang niet altijd door verzekeringsmaatschappijen gedekt.

Er zijn echter effectieve oplossingen voorhanden om de schade door indirecte blikseminslag te voorkomen. De investeringen hiervoor bedragen meestal slechte een klein percentage van het te verwachten schadebedrag.
Wij kunnen u helpen om deze gevolgschade te voorkomen.
Zo kunnen in de verdeler in de meterkast beveiligingen tegen overspanning worden opgenomen; de zogenaamde grofbeveiliging.
Verder kunnen in de contactdozen overspanningsunits worden opgenomen; de zogenaamde fijnbeveiliging.

contact_okt06_overspbevVoor Overspanningsbeveiliging Installatiebedrijf J. Scheepstra.
Regio: Vries, Eelde, Zuidlaren, Haren, Drenthe en Groningen.
Bel 050-4061274 of neem contact op…